Niška urbana gerila su Naismeni, dobri ljudi (nice) koji su iz Niša (Naissus).

Bokserske rukavice

Sastojci:

Oboreni držač za zastave
Par bokserskih rukavica
Foto aparat/telefon

Resursi:

Broj osoba (čovečuljak) x 1
Vreme: 3 min
Ukupna cena akcije: 2400 dinara (20 evra)

Recept:

Za ovu građansku akciju potrebna je neažurnost komunalnih preduzeća i oboreni držač za zastave na nekoj od bandera u gradu, poželjno je da bude na prometnom mestu, postojanje pešačkog prelaza u blizini je bonus. Akcija je vrlo jednostavna i ne zahteva previše vremena. Otići do prodavnice sportske opreme ili prodavnice sa kineskom robom, izabrati par bokserskih rukavica koje vama odgovaraju, boju birati po slobodnom izboru. Doći do držača za zastave koji nije na svom mestu, u poziciju gde se stavlja zastava postaviti boksersku rukavicu. Udaljiti se 4-5 koraka i posmatrati kako građani izbegavaju opakog protivnika. OBAVEZNO fotografisati akciju i poslati lokalnom mediju kome građani i građanke najviše veruju. Samo hrabro u nove akcije.