Niška urbana gerila su Naismeni, dobri ljudi (nice) koji su iz Niša (Naissus).

Bulevarska Olimpijada

Sastojci:

Mesto gde građani nebezbedno prelaze ulicu
Odštampan broj takmičara
Majica
Patike
Pehar
Tabla sa rekordima

Resursi:

Broj osoba 3+
Vreme: 20 min
Ukupna cena akcije: 3.000 dinara (26 evra)

Recept:

Za ovu građansku akciju potrebna vam je lokacija gde građani potpuno nepropisno i nebezbedno prelaze ulicu, postojanje bankine je bonus.
Akcija je pomalo rizična i zahteva poseban oprez! U pripremi akcije postaviti kameru i snimati svakodnevno ponašanje građana na datom mestu, prikupiti što je moguće više materijala nepropisnog i nebezbednog ponašanja sugrađana.
Pozvati dva prijatelja ili prijateljice koji se bar malo bave sportom. Otići do štamparije i odštampati brojeve kao za atletičare na Olimpijadi, poželjno je da svi budu u majicama različitih boja. Kupiti jedan pehar, i doći na izabrano mesto. Iskopirati svakodnevno ponašanje građana na datom mestu (brzo pretrčavanje ulice, preskakanje bankine, prelaženje ulice po dijagonali) i za svaku od kategorija ustanoviti vreme i izmeriti rekord. Postaviti ranije odštampanu i pripremljenu tablu sa rekordima za svaku od ustanovljenih kategorija, dodeliti pehar rekorderu i napustiti mesto.
OBAVEZNO snimiti i slikati akciju, napraviti video sa građanima i sa našim učešćem i poslati lokalnom mediju kome građani i građanke najviše veruju!
Samo hrabro u nove akcije