Niška urbana gerila su Naismeni, dobri ljudi (nice) koji su iz Niša (Naissus).

Useljavanje roda i majmuna

Sastojci:

Odštampane siluete roda i majmuna
Selotejp
Trakice za vezivanje
Foto aparat/telefon

Resursi:

Broj osoba: 2+
Vreme: 30 min
Ukupna cena akcije: 1200 dinara (10 evra)

Recept:

Mapirati bandere u gradu sa kojih je povezano najviše korisnika interneta i kablovske televizije, i koje imaju najviše kablova na sebi. Prineti banderama odštampane životinje koje useljavamo polako da se ne bi uplašile džunglom u koju ulaze. Pomoću trakice vezati odštampanu životinju (rodu ili majmuna) za banderu, ukoliko postoji mogućnost vezivanja za neki od kablova, iskoristiti tu mogućnost, ovo se posebno odnosi na majmune koji se tako mogu verati kao na lijanama. Obratiti posebnu pažnju da kablovi budu od telefona, interneta ili kablovske. NIKAKO ne useljavati odštampane životinje na strujne bandere. Pozdraviti se sa odštampanom životinjom i laganim korakom napustiti mesto. OBAVEZNO fotografisati i snimiti akciju te poslati lokalnom mediju kome građani i građanke najviše veruju.
Samo hrabro u nove akcije!