Niška urbana gerila su Naismeni, dobri ljudi (nice) koji su iz Niša (Naissus).

Stanište za krokodile

Za ovu akciju potrebno je da komunalne službe zanemare održavanje javnih zelenih površina kako bi se
stvorili idealni uslovi za stanište krokodila I drugih životinja. Akcija je vrlo jednostavna i ne iziskuje
previše vremena. Okupiti nekoliko prijatelja I prijateljica I oprezno pregaziti travu do središta
zelene površine, idealnog mesta za useljavanje odštampanih životinja. Lagano spustiti krokodila
u svoje prirodno stanište I voditi računa o velikoj I gustoj travi kako bi se životinja jasno videla sa
udaljenosti I lepo pozirala za fotografiju. Pozdraviti se sa odštampanom životinjom i laganim
korakom napustiti stanište. OBAVEZNO fotografisati i snimiti akciju te poslati lokalnom mediju kome
građani i građanke najviše veruju.

Sastojci:
Odštampane siluete životinja
Hrana za krokodile
Foto apparat / telefon

Resursi:
Broj osoba: 2+
Vreme: 30 min
Ukupna cena akcije: 1200 dinara (10 evra)