Niška urbana gerila su Naismeni, dobri ljudi (nice) koji su iz Niša (Naissus).