Бахатон изложба

За ову акцију је потребно да је на локалитету који је намењен уметности отежан приступ. Бонус је ако до отежаног приступа дошло услед одлагања грађевинског материјала испред простора који служи као уметничка изложба. За ову акцију потребне су вам само рукавице и пар пријатеља, јер управо тај грађевински материјал може да се искористи као натпис за лого грађевинске изложбе испред уметничке изложбе. Ивичњаке или плоче спојити у слова, смислену целину, која ће најбоље описати перцепцију уметности на локалу. ОБАВЕЗНО сликати и снимити, објавити на друштвеним мрежама нову изложбу у граду, послати локалним медијима и сачекати резултат. Уколико резултат не буде видљив, поновити радњу. Храбро у нове акције!

Image
Бахатонж
Image
Бахатон
Потребни реквизити
Rukavice

Ресурси

Број особа
4 +
Време
15 минута
Укупна цена
0 динара

У твом комшилуку видиш проблем?

Желиш да урадиш акцију и треба ти подршка?