Охрабрил форте

За ову акцију је потребно да се у вашем граду одржавају парламентарни, локални или председнички избори, а да су грађани летаргични и да је ниска излазност. За ову акцију је потребно да осмислите свој лек за охрабривање грађана, да изабрете симболичан назив за лек, као и остале важне информације које треба да стоје на кутији за лек. Такође, важно је написати упутство за коришћење овог лека. На форекс таблама одштампати упутство и странице лека. Лек је потребно спојити лепком тако да изгледа као права кутија за лек. Лек и упутство поставити на најпрометнијем месту у граду, како би што више грађана конзумирало чувени Охрабрил. Акцију обавезно фотографисати, објавити на друштвеним мрежама и послати локалним медијима. Само храбро у нове акције!

Потребни реквизити
Дизајн лека и упутства
Одговарајући текст
Форекс табле
Лепак

Ресурси

Број особа
5 +
Време
5 минута
Укупна цена
7500 динара

У твом комшилуку видиш проблем?

Желиш да урадиш акцију и треба ти подршка?