Niška urbana gerila su Naismeni, dobri ljudi (nice) koji su iz Niša (Naissus).

KONTAKT

Za sve probleme koje prepoznate u lokalnoj zajednici možete se obratiti na kontakt telefon gradskog pozivnog centra

Adresa:  Ulica 7 Juli br.2 18000 Niš
Kontakt telefon:  018/505505